Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Wyjazd terapeutyczny dla dzieci uczestników projektu

W terminie od 4 sierpnia 2009 do 17 sierpnia 2009r. w ramach projektu „Aktywność drogą do sukcesu” , który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, odbył się wyjazd terapeutyczny do Gliczarowa Górnego gmina  Białego Dunajca dla dzieci i młodzieży.

Podczas kolonii dzieci uczestniczyły w warsztacie teatralno-profilaktycznym dotyczącym problemu uzależnień mającego na celu zwiększenie umiejętności zachowań asertywnych, a także zwiększenia ą świadomości na temat uzależnień i konsekwencji, a także leczenia.

W trakcie kolonii dzieci uczestniczyły również w zajęciach treningowych dotyczących wzmacniania poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny, poznawania mocnych i słabych stron, radzenia sobie ze stresem i z trudnymi sytuacjami, a także pełnienia ról społecznych i roli w klasie.

W trakcie wyjazdu odbyło się wiele atrakcyjnych wycieczek miedzy innymi do Adua Parku w Zakopanem, do Poronina, do Doliny Kościeliskiej, nad Morskie Oko, na Gubałówkę, do term wodnych –kompleksie wód termalnych w Bukowinie-Tatrzańskiej. Wiele atrakcji i rozrywki dostarczyły również organizowane dyskoteki, ogniska konkursy i wspólne zabawy.

Przez cały wyjazd towarzyszyło dzieciom słońce, które było świetnym uzupełnieniem prawdziwie radosnej atmosfery. Dzieci wróciły radosne, wypoczęte i pełne optymizmu o czym świadczą ich wpisy do kroniki.

 Podczas całego wyjazdu dzieci prowadziły kronikę pamiątkową, którą będzie można obejrzeć w trakcie konferencji podsumowującej projekt zaplanowaną na miesiąc listopad 2009r.

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.