Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla uczestników projektu

31 sierpnia 2009 r. przed Domem Dziennego Pobytu, w którym jednocześnie odbywają się zajęcia w ramach Klubu Integracji Społecznej, odbyło się spotkanie edukacyjno-integracyjne. Spotkanie zostało zaplanowane w ramach Projektu „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu wraz z dziećmi, a także dyrektor oraz pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej

Na spotkaniu podczas grillowania omówiono wyjazd terapeutyczny dzieci, dalsze działania w projekcie, a tym samym umożliwiliśmy spotkanie się dzieci i zacieśniania przyjaźnie między nimi.

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.