Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

„Niedziela z rodziną”

W ramach projektu „Aktywność drogą do sukcesu” , który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, odbyły się dwa wyjazdy „Niedziela z rodziną” 25.10.2009r. do kina i Fantasy Parku w ramach którego 60 osób spędziło miło i przyjemnie czas z własnymi rodzinami. Kultywując wspólny czas z rodziną, umacniając więzi rodzinne. Wyjazd okazał się wspaniałym emocjonalnym przeżyciem nie tylko dla dzieci ale również i dorosłych członków uczestniczących w nim rodzin.

Drugim wspólnym wyjazdem była wycieczka do „Krainy Świętego Mikołaja” , którą zorganizowaliśmy 06 grudnia 2009r. Bajkowy świat , plac zabaw, zaczarowany kominek Świętego Mikołaja i wiele innych atrakcji , które przeżyli uczestnicy wyprawy zapadły na długo w ich pamięci.

Te fantastyczne wycieczkowe przygody pozwoliły uczestnikom projektu spędzić bardzo atrakcyjnie wspólnie z całą rodziną czas wolny.

Działania te przedkładają się na późniejsze relacje i poprawę więzi rodzinnych, które dzisiaj możemy zaobserwować.

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.