Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Zakończenie zajęć grupowych w Klubie Integracji Społecznej

W dniu 17 listopada 2009r. uroczyście rozdane zostały uczestnikom projektu zaświadczenia o ukończeniu  zajęć  w ramach Klubu Integracji Społecznej.

Podczas spotkania został omówiony przebieg realizacji projektu, podsumowanie dotyczyło udzielonego wsparcia w każdym zakresie. Uwagi i spostrzeżenia uczestników projektu  Ośrodek uwzględni przy planowaniu III edycji projektu „Aktywność drogą do sukcesu

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.