Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Spotkanie obywatelskie z władzami miasta

17 grudnia 2009r. odbyło się spotkanie uczestników projektu wraz z ich rodzinami z władzami miasta i z zaproszonymi gośćmi. Zaproszenie na spotkanie przyjął Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr Zadrożny, Pan Ryszard Gawkowski- Komendant Straży Miejskiej, Przedstawicielka Powiatowego Urzędu Pracy w Legionowie Pani Jolanta Barnaciak, Pan Roman Biskupski – Prezes Stowarzyszenia Potrzebującym Pomocy „NADZIEJA”, Pan Zenon Szczepanik- Vice Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Legionowie.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Projektu „Aktywność drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez nasz Ośrodek i dotyczyło podsumowania zrealizowanych celów w ramach projektu, a także spraw obywatelskich.


Podczas spotkania panowała doskonała atmosfera wzajemnego zrozumienia i partnerskiego dialogu pomiędzy zaproszonymi gośćmi, pracownikami Ośrodka realizującymi projekt a uczestnikami projektu.


Na spotkaniu zastały dostrzeżone i doceniony pierwsze sukcesy dzieci uczestników projektu, które zostały przez nich osiągnięte w ramach realizacji towarzyszących projektowi innych działań wspierających. Dzieci i młodzież otrzymały wsparcie z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych w postania dodatkowych zajęć pozaszkolnych, na których mogły powtórzyć lub nawet uzupełnić brakujące wiadomości z przedmiotów szkolnych. Młodzież biorąca udział w zorganizowanych na zakończenie projektu , konkursie polonistycznych zdobyła cenne nagrody. Spotkanie okazała się świetną  okazją do podkreślenia ważności współpracy Ośrodka z organizacjami pozarządowymi. To dzięki współpracy rozszerzono ofertę naszego projektu udzielając większego wsparcia młodzieży. Otrzymane wsparcie dla rodzin było kompleksowe i przełoży się na pozytywne zmiany.

Podczas spotkania zostały zainicjowane dalsze działania zmierzające do kontynuowania wsparcia w ramach KIS przez nasz Ośrodek dla osób potrzebujących.

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.