Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Raport ewaluacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Prezentacja projektu systemowego "Aktywność drogą do sukcesu" pobierz
 •  

   

   

   

   

   

   

   

  Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.