Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Piknik pod hasłem „Żyj bez agresji”.

           W ramach projektu „Aktywność drogą do sukcesu”, którego kolejna – czwarta edycja realizowana jest obecnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, w dniu 1 października 2011r. na Rynku Miejskim w Legionowie odbył się piknik pod hasłem „Żyj bez agresji”. Ideą pikniku było promowanie nieagresywnego stylu życia wśród młodzieży szkolnej. Piknik był częścią kampanii społecznej „Żyj bez agresji”, realizowanej przez OPS w Legionowie ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

             W programie pikniku dominowały występy młodych ludzi – gwiazdą wieczoru był zespół „The Pupils”. Ponadto, na scenie wystąpili m.in.: solista Sebastian Gawlik, solistka Dominika Kępińska, odbył się pokaz break-dance, pokaz sztuk walki oraz pokaz iluzji. Niewątpliwą atrakcją pikniku okazał się występ Strong Men, zaś najmłodsi mieszkańcy miasta mieli nieograniczony dostęp do dmuchanej zjeżdżalni, dmuchanego zamku oraz waty cukrowej. Ponadto, podczas pikniku można było skosztować tradycyjnych polskich potraw: bigosu oraz grochówki, jak również kiełbaski z grilla.

            Piknik zorganizowany został we współpracy Prezydenta Miasta Legionowo, Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, Fundacji „Czas Kultury”,  Straży Miejskiej w Legionowie oraz Parafii Wojskowo-Cywilnej św. Józefa Obl. NMP.

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.