Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Pilotaż Model Lokalnej Współpracy

Gmina Legionowo oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie realizują pilotaż Model Lokalnej Współpracy w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” w okresie grudzień 2013 – sierpień 2014.

Projekt jest wdrażany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Celem projektu jest propagowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Legionowo oraz ustabilizowanie podstaw funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej.

Dotychczas w ramach projektu został powołany Zespół Synergii Lokalnej, składający się z pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. Skład Zespołu będzie powiększany o kolejnych Interesariuszy, przy pomocy których osoby i instytucje odpowiedzialne za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej będą mogły wspierać osoby wykluczone społecznie.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych rozwojem usług reintegracji społeczno-zawodowej na terenie naszej gminy do  zgłaszania się do projektu celem wspólnego stworzenia Modelu Lokalnej Współpracy.

W ramach projektu oferujemy spotkania, szkolenia, warsztaty oraz wizytę studyjną, które pozwolą gruntownie poznać działalność Klubu Integracji Społecznej i trwałe wpiszą go w lokalny system pomocy społecznej i organizację społeczności lokalnej.

W załączeniu przesyłamy wstępną deklarację udziału w projekcie. Zgłoszenia prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Aleja 3 Maja 28, 05-120 Legionowo. Szczegółowych informacji udziela Pani Anita Cybulska-Świętorecka pod numerem telefonu  0 22 774 08 66 wew. 111.

Zaproszenie do współpracy + wstępna deklaracja

Treść zwartego PAKTU na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej w Gminie Miejskiej Legionowo