Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

"Komputer bez tajemnic!”

W ramach projektu "Komputer bez tajemnic" zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku 50-64 lata.

Regulamin uczestnictwa (PDF 823 KB) 

Formularz rekrutacyjny (PDF 793 KB)