Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Godziny otwarcia


Ośrodek Pomocy Społecznej 


Godziny pracy:

Poniedziałek 800-1600

Wtorek - Piątek 800-1600


Dział Dodatków Mieszkaniowych


Godziny pracy:

Wtorek 800-1545

Piątek 800-1545


Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego


Godziny pracy:

Poniedziałek 800-1600

Wtorek Dzień wewnętrzny

Środa Dzień wewnętrzny

Czwartek 800-1600

Piątek Dzień Wewnetrzny