Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Dane Kontaktowe

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

05-120 Legionowo , ul. Aleja 3 Maja 28
tel / fax (0-22) 774-08-66, (0-22) 774-28-37
email: sekretariat@opslegionowo.pl
Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP: /g34wm5v9fh/
skrytka

DYREKTOR
Piotr Mrozek tel. (22) 774-08-66 

Z-CA DYREKTORA
Monika Kajka tel. (22) 774-08-66 

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Pawka-Nowak wew. 215

DZIAŁU ŚWIADCZEŃ

wew. 216

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

wew. 116, 227, 228

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Katarzyna Zaliwska -. wew. 123
Halina Kuźmińska - wew. 115
Hanna Kosewska - wew. 112
Elżbieta Brulińska - wew. 113

Hanna Stefanik - wew. 124
Joanna Kot-Ostaszewska - wew. 115
Jolanta Wojciechowska - wew. 113
Anna Jezierska - wew. 123
Agata Burawska- wew. 112
Monika Głuchowska - wew. 122
Anna Sokołowska - wew. 114
Marta Ziemak-Seledyn - wew. 114
Julitta Litner - wew. 122

Cezary Kaczkowski- wew. 226
Żaneta Kowalczyk- tel. (22) 774-47-25

KOORDYNATOR NIEBIESKICH KART

Piotr Modzelewski wew 217

ASYSTENT RODZINY

Angelika Biernacka wew 217

Piotr Modzelewski wew 217

FILIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4/40
05-119 Legionowo
tel. 505-241-556

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

ul. Jagiellońska 13 A pok nr 3
05-120 Legionowo
tel. (22) 732-21-54

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

wew. 214

DZIAŁ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

wew. 119

DZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

wew. 213

KIEROWNIK DZIENNEGO DOMU SENIOR+

Ewa Domaszewicz

ul. gen. Józefa Sowińskiego 3
05-120 Legionowo
tel. (22) 774-47-25

KIEROWNIK WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Mariola Kuczyńska
ul. Zwycięstwa 4
05-120 Legionowo
tel. (22) 774-93-64

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

ul. Olszankowa E
05-120 Legionowo
tel. (22) 784-40-28

KLUB MŁODZIEŻOWY

Mirosław Szymański
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20 (bunkier)

tel. (22) 772-93-13

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

ul. gen. Józefa Sowińskiego 3
05-120 Legionowo
tel. (22) 774-47-25