Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Rodzina 500+

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać od dnia 1 sierpnia 2019 r. w:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28, pokój nr 9, sekretariat

 • Dziale Dodatków Mieszkaniowych, ul. Jagiellońska 13 A pok. nr 3

 • Filii Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4/40

Poprawnie wypełnione wnioski będą przyjmowane:

 • od 1 lipca 2019 r. droga elektroniczną:

  • za pomocą systemu teleinformatycznego: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

 • od 1 sierpnia 2019 r. droga elektroniczną oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Al. 3 Maja 28 w pokoju nr 9

  • w godzinach:

   • 8:00 – 17:00 w poniedziałek,

   • 8:00 – 12:00 wtorek,

   • 8:00 – 16:00 czwartek