Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Rodzina 500+

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać od dnia 1 kwietnia 2021 r. w:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Aleja 3 Maja 28,
 • Dziale Dodatków Mieszkaniowych, ul. Jagiellońska 13 A pok. nr 3
 • Filii Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 4/40
 • stronie internetowej www.opslegionowo.pl / zakładka : Rodzina 500+.

Poprawnie wypełnione wnioski będą przyjmowane:

 • od 1 lutego 2021 r. droga elektroniczną:

  • za pomocą systemu teleinformatycznego: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

  • za pośrednictwem systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

 • od 1 kwietnia 2021 r.  wnioski można składać :

  • drogą elektroniczną (E-PUAP, PUE ZUS oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej)

  • pocztą na adres siedziby Ośrodka;

  • w wersji papierowej do urny w siedzibie OPS (ul. Aleja 3 Maja 28) od poniedziałku do piątku: w godz. 8:00 – 16:00