Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Warunki nabycia prawa do świadczenia wychowawczego

Od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy trwający od 1 października 2018r. do 30 września 2019 r.

Osobom, które złożą w/w wnioski w okresie:

  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 r. świadczenia za październik 2018 r. zostaną wypłacone do 31 października 2018r.
  • od 1 września do 30 września 2018 r. świadczenia za październik i listopad 2018r. zostaną wypłacone do 30 listopada 2018r.
  • od 1 października do 31 października 2018 r. świadczenia za październik, listopad i grudzień 2018 r. zostaną wypłacone do 31 grudnia 2018 r.