Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Petycje

Petycja z dnia 13 stycznia 2021r.- doycząca pomocy żywnościowej z Unii Europejskiej pobierz

Informacja o sposobie rozpatrzenia petycji: Odpowiedź została wysłana pocztą w dniu 31-01-2022r.