Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Opieka wytchnieniowa

Karta zgłoszenia do programu
https://www.gov.pl/attachment/0117a984-709c-4909-960d-7bd966bf6f1d
 
Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej w zmodyfikowanej skali FIM
https://www.gov.pl/attachment/b414ae4d-73eb-4fe4-ae66-c0ddf89e3731
 
Program "opieka wytchnieniowa - edycja 2022"
https://www.gov.pl/attachment/b566fa1a-538a-4035-a004-8fcfa73e22ad