Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Opieka wytchnieniowa

Karta zgłoszenia do programu
https://www.gov.pl/attachment/b9cbfbc5-b6a2-4c8f-b306-6aa45a133f83
 
Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej w zmodyfikowanej skali FIM
https://www.gov.pl/attachment/1a76c4f4-7f90-461f-99b0-18d89fdf7d14
 
Program "opieka wytchnieniowa - edycja 2021"
https://www.gov.pl/attachment/2d9f2a9a-7eab-487f-b37f-763d884b5a96