Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Korpus Wparcia Seniorów

OPASKA TELEMEDYCZNA DLA SENIORA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie  zaprasza mieszkańców Legionowa w wieku 65+ do udziału w programie ,,Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II realizowanego w ramach programu osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach Programu 50 Seniorom w wieku 65+ , którzy są mieszkańcami Miasta Legionowo zostaną przekazane ,,opaski  bezpieczeństwa” zapewniające użytkownikowi  całodobową opiekę telemedyczną przez siedem dni w tygodniu.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się z gotową do interwencji centralą.  


„Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu Seniora w miejscu jego zamieszkania, pozwala także na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Seniora.

Do udziału w programie będą kwalifikowani Seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielnie gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.


Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa
w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II (Teleopieka)– dostępne są do pobrania na stronie: www.opslegionowo.pl (Zakładka Korpus Wsparcia Seniorów)
lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Aleja 3 Maja 28, od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 -16.00 (pokój nr 2).  

Do formularza zgłoszeniowego prosimy o dołączenie  dokumentów potwierdzających stan zdrowia, niepełnosprawność. 

Osoby zainteresowane udziałem w Programu mogą składać dokumenty:
1) osobiście w OPS Legionowo, w dni robocze od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00-16.00
2) elektronicznie na adres: sekretariat@opslegionowo.pl

Chęć przystąpienia do Programu można także zgłosić telefonicznie:  22 774 08 66 wew. 112, 122.

Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy