Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej

Data: 16.05.2024 r., godz. 15.45    115
.

W dniu 15.05.2024 r. wybrany został nowy 8 osobowy Zarząd Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej w którego składzie znalazł się również Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie – Pan Piotr Mrozek.

Mazowieckie Forum Ośrodków Pomocy Społecznej przy Stowarzyszeniu BORIS funkcjonuje nieprzerwanie od  2005 roku. Zadaniem Forum jest wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk i wzajemna pomoc w realizacji zadań pomocy społecznej, organizacja szkoleń i paneli dyskusyjnych związanych z aktualnymi tematami związanymi z działalnością Ośrodków Pomocy Społecznej.

ZARZAD.jpg (226 KB)