Informacja o naborze do świadczenia usług opiekuńczych

Data: 04.08.2023 r., godz. 13.39    Liczba odwiedzających: 2348

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie poszukuje osób do świadczenia usług opiekuńczych wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej, określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /Dz. U. 2023 r., poz. 901/ dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. 

Zakres świadczonych usług obejmuje:

1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych:

1)      utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego (bez generalnych porządków i mycia okien), 

2)      utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,

3)      przygotowywanie posiłków lub pomoc w ich przygotowaniu, z uwzględnieniem diety,

4)      zakup artykułów niezbędnych do egzystencji chorego (w pobliżu jego miejsca zamieszkania),

5)      pomoc przy spożywaniu posiłków,

6)      pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży,

7)      zanoszenie i odbieranie bielizny pościelowej z pralni,

8)      palenie w piecu oraz dostarczanie węgla i drewna do mieszkania podopiecznego,

9)       przynoszenie wody oraz wynoszenie nieczystości,

10)  dostarczanie posiłków z placówek gastronomicznych,

11)  zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,

12)  załatwianie spraw urzędowych,

13)  prowadzenie zeszytu wydatków (w uzasadnionych przypadkach) oraz rozliczanie się z podopiecznymi z wydanych pieniędzy przez osobę sprawująca usługi opiekuńcze.

2.      Opieka higieniczna

1)      pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (pomoc przy myciu i ubieraniu),

2)      zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka,

3)      pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – pomoc w dojściu do toalety.

3.      Zalecona przez lekarza pielęgnacja:

1)      podawanie leków, okłady, nacieranie,

2)      zmiana pozycji obłożnie chorego w łóżku w celu zapobiegania odleżynom i odparzeniom,

4.      W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem:

1)      organizowanie spacerów,

2)      organizowanie czasu wolnego.

Oferujemy:

Elastyczne godziny pracy, praca na podstawie umowy zlecenia, praca w dni powszednie, możliwość pracy w niedziele i święta.

Wymagane dokumenty:

1.      podpisany odręcznie życiorys - curriculum vitae,

2.      podpisane odręcznie oświadczenie - Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych - wg. wzoru dostępnego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie 

http://bip.ops.legionowo.pl/pliki/klauzula%20kandydat%20do%20pracy.pdf lub w pok. nr 38 Ośrodka.
 

Wymagane dokumenty z należy składać:

- osobiście w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie pok. nr 26

- przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 22A

05 -120 Legionowo

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@opslegionowo.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 774 08 66 

 

/-/ Piotr Mrozek

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej