Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Składanie wniosków na okres świadczeniowy 2020/2021 od 1 stycznia 2021

31.12.2020

WAŻNE!


Wnioski o ustalenia prawa do:
-zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
-świadczenia  z funduszu alimentacyjnego

NALEŻY  SKŁADAĆ W OKIENKU KASOWYM W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL.ALEJA 3 MAJA 28 W GODZINACH:

wtorek 8:00 do 16:00
czwartek 8:00 do 16:00

« inne aktualności