Strona gł
ówna
Biuletyn Informacji Publicznej Oœrodka Pomocy Społecznej w Legionowie

Zakończenie zajęć grupowych w Klubie Integracji Społecznej

30 kwietnia 2009 roku uroczyście zakończyliśmy zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. Wraz z zakończeniem I etapu projektu nastąpił czas na podsumowanie podjętych działań, ocenę wypracowanych rezultatów i interpretację osiągniętych korzyści.

Pomimo początkowych trudności przy realizacji projektu związanych m.in. z brakiem doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć nasze działania powiodły się. Analiza sytuacji życiowej Beneficjentów po zakończonym I etapie projektu ujawniła znaczące postępy, które umożliwią poprawę ich aktualnej sytuacji życiowej. W projekcie wzięło udział 25 osób, spośród których: 11 osób zostało zakwalifikowanych na kurs zawodowy „magazynier z obsługą wózków jezdniowych i komputera”. Kurs rozpoczął się 5 maja i potrwa do 17 czerwca 2009r. Po ukończeniu kursu nasi Beneficjenci nabędą nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Ostateczne efekty projektu z pewnością będzie można ocenić dopiero po jego zakończeniu. Jednak już w tej chwili wiemy, że warto podejmować działania na rzecz aktywnej integracji osób korzystających z pomocy społecznej, dlatego zamierzmy kontynuować nasze przedsięwzięcia II edycją projektu „Aktywność drogą do sukcesu” rozpoczynającą się w czerwcu 2009r.

Galeria zdjęć

Projekt ,,Aktywność drogą do sukcesu'' współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.